Beste ouder

Jullie zijn van harte welkom op ‘KOHa Sint-Pieter’.

School maken vandaag is een samenspel. Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur…
zorgen samen voor een veilige omgeving waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren.
Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, met alle partners, om in het belang van elk kind
te genieten van al het mooie en aan te pakken wat beter kan.

Mogen we op jullie steun rekenen?

Het schoolteam

 

 

 

Onze 5 waarden 

Sclera picto's
SAMEN
...ontdekken dat leren van en met elkaar goed gaat als je verbonden bent met de anderen...

 

Pictogramme Graphique Icône Clip Art Libres De Droits , Vecteurs Et  Illustration. Image 39178184.
GROEI
...verkennen en aanvaarden van eigen mogelijkheden en talenten als basis om stap voor stap verder te gaan...

 

goed / flink 
RESPECT & WAARDERING
...aandacht hebben voor en genieten van wat anderen bijzonder maakt...

 

planten verzorgen buiten
ZORGZAAM
...ervaren dat men met jou en de andere kinderen rekening wil houden...

 

Sclera vzw
DUIDELIJKHEID
...beseffen dat goede afspraken en een vaste structuur ook heel veel voordelen heeft...

 

Meer info lees je in onze schoolbrochure.