Beste ouder

Jullie zijn van harte welkom op ‘KOHa Sint-Pieter’.

School maken vandaag is een samenspel. Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur…
zorgen samen voor een veilige omgeving waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren.
Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, met alle partners, om in het belang van elk kind
te genieten van al het mooie en aan te pakken wat beter kan.

Mogen we op jullie steun rekenen?

Het schoolteam

 

 

 

Onze 5 waarden 

Sclera picto's
SAMEN
We staan voortdurend in verbinding met elkaar: kinderen, leerkrachten, ouders, externe partijen.
Daarom schenken we voldoende aandacht aan alle partners in onze krachtpijlers.
Zo maken we de basiszorg zo breed mogelijk en realiseren we een krachtige leeromgeving
waar kinderen met vallen en opstaan mogen en kunnen groeien.

 

Pictogramme Graphique Icône Clip Art Libres De Droits , Vecteurs Et  Illustration. Image 39178184.
GROEI
In KOHa Sint-Pieter groeit talent! Ieder kind heeft zijn eigen talenten en in onze school krijgen de kinderen de kans om hun talenten te laten openbloeien. Onze school is een katholieke school en we halen inspiratie uit het verhaal van het mosterdzaadje. We zien onze kinderen als kleine mosterdzaadjes die we omringen met liefde en zorg zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke en krachtige bomen.

 

goed / flink 
RESPECT & WAARDERING
We respecteren zoveel mogelijk de eigenheid en het unieke van ieder kind. Dankzij de diversiteit op onze school kunnen we onze kinderen opvoeden tot wereldburgers. Het is belangrijk dat kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Positieve feedback doet mensen groeien. Van complimenten word je groot.

 

planten verzorgen buiten
ZORGZAAM
We willen zorgzaam omgaan met de mogelijkheden van elk kind en we passen ons aan waar mogelijk aan de behoeften van elk kind. We proberen zoveel mogelijk te differentiëren. We geloven in de leer-kracht van ieder kind en geloven dat er veel mogelijk is door positieve feedback en het ervaren van successen.

 

Sclera vzw
DUIDELIJKHEID
Structuur end uidelijkheid zijn voor kinderen heel belangrijk. Het brengt rust en veiligheid en zorgt voor een toffe sfeer. Zo leren kinderen omgaan met bepaalde grenzen. Dit schept de ruimte waarin ze zich goed kunnen voelen en waarbij iedereen gelijk en eerlijk wordt behandeld en zich verbonden voelt. Wij willen dan ook doelgericht werken op school-, klas- en leerling-niveau. We gaan voor haalbare doelen, maar willen voldoende ambitieus zijn. We brengen de kinderen naar een volgend stapje van hun naaste ontwikkeling met de focus op groei.