SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT 2021-2022

Er zijn wijzigingen aangebracht in het schoolreglement van schooljaar 2020-2021 na overleg met de schoolraad.

De nieuwe schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie kan u hier raadplegen.

 

SCHOOLBROCHURE 2021-2022

Onze schoolbrochure kan u bekijken door op deze link te klikken.