START SCHOOLJAAR 2020-2021

We kunnen het schooljaar starten op dinsdag 1 september in code geel: alle leerlingen en kleuters mogen terug naar school.
Joepie!!! Dit is fantastisch nieuws. We zijn dan ook heel blij dat we jouw kind of kinderen (terug) mogen verwelkomen op onze school.

Meer informatie over de start kan u lezen in deze brieven:

 

KLASGROEPEN EN LERARENTEAM 2020-2021

Omwille van corona hebben de kinderen niet lang bij hun klasgenootjes kunnen zitten.
Om die reden behouden we de klassamenstelling van vorig schooljaar.

De kinderen uit de A-klassen gaan over naar de B-klassen.
De kinderen uit de B-klassen gaan over naar de A-klassen.

bv. Uw kind zat afgelopen schooljaar in 1A. Uw kind zal dit schooljaar in klas 2B zitten. 

Het volledige overzicht van het lerarenteam vindt u onder de tab 'WIE IS WIE?'